Hotell

Hotellid võiksid kasutada sööklates, koosolekuruumides ja ladudes taotlemiseks elektroonilist riiulimärgist (ESL).

Teabepõhise töörežiimi pakutavad täpsed andmed, et juhid saaksid kiiresti otsuseid teha.Kontrollitavaid kulusid, nagu seadmed, paber ja tint, saab tõhusalt vähendada.Samuti on vähenenud tööjõukulud ja veamäär.

RIU hotellikett【Hispaania】】


Saada meile oma sõnum: