Hotell

Hotellid võiksid kasutada sööklates, koosolekuruumis ja ladudes kandideerimiseks elektroonilist riiulisilti (ESL).

Täpsed andmed, mille annab juhtidele kiirendatud otsuste tegemiseks informeeritud töörežiim. Kontrollitavaid kulusid, nagu seadmed, paber ja tint, saaks tõhusalt vähendada. Samuti on vähendatud tööjõukulusid ja veamäära.

RIU hotellikett 【Hispaania】】